Maria

Vi övar
På fredag begravs Elsa. 
 
Vi har blivit tillfrågade om att ge en sista hälsning. Och det gör vi gärna. 
 
Vi har valt en vaggvisa. Och nu övar vi.
 
Sov gott, Elsa. 
 
Dröm om en blomma i fredlig jord
som stolt står emot ljuva toner 
som lockar och manar med vackra ord
i Guds namn och från höga troner. 
 
Dröm om den blomma som i sitt värv
kan skilja på framgång och på fördärv.
Dröm om den blomma som helt bestämt 
hävdar människans godhet, trots allt som hänt. 
 
Dröm om en blomma som ser och ler
och som stadigt står rotad fast vinden 
i västan mest liknar ett stjärnbanér
som förtroligt och ömt smeker kinden. 
 
Dröm om den blomma som växt sig stor
och med handen på hjärtat visar var hon bor. 
Dröm om en blomma, så ren som sand,
som har funnit en väg till sitt Samarkand. 
 
Dröm om en blomma som fick och gav
och som tryggt vandrar kring i ett nu
som mänska bland mänskor i ett mänskohav. 
En blomma bland blommor 
och den blomman är du.