Maria

Tvätthängarvisa på Västgötska uppdiktad vid tvättlinan en blåsig dag i december
Melodi: Prästens /Mormors lilla kråka

Solen bara skiner, vinden bara viner, sliter nästan av mej håre'
Solen bara skiner, vinden bara viner, nu i sutet utå åre'
Å Gu' sicken vinn
Ja blåser ikring
Å snart lyfter hela tôrket!