Maria

Fuck cancer
På midsommarafton, på datumet arton år sedan faster, gudmor, Spindelmor lämnade oss, fick hennes ena dotter ett epilepsianfall. 
 
Nu vet vi. Det sitter ett monster inuti hennes huvud. Ett såntdär monster som förstör henne. 
 
Jag försöker hoppas. Hela dagen har gått åt till det. Och det kan gå bra. Jag vet att det kan gå bra.
 
Jag vet också att det kan gå käpprätt åt andra hållet. Jag vet det så smärtsamt jävla väl.
 
Helvete. Helvete, helvete, helvete.