Maria

Från oro till god vila.
Vila i frid, finaste Elsa.
 
Nittiosex år är en otrolig ålder att få förmånen att uppnå.
 
Nu får du vila. Slippa fundera på om du ställer en fråga för första eller femte gången, inom loppet av tre minuter. 
 
Det känns ändå fint att vi fick träffa dig i lördags. Det var meningen att jag skulle komma på att vi skulle åka upp i helgen. Någonting som drog.
 
Nu vet jag vad. Och även om hjärtat tynger lite idag, är det en fridfull sorg. 
 
Sov nu.
 
Lugnt och stilla. 
 
Jag kommer av ett brusand hav
på rätta glädjestranden.
Min kropp den lägges ned i grav,
men Gud upptager anden.
Ur mörker kommer jag till ljus,
från armod till Guds rika hus,
från oro till god vila.