Maria

Sing me a symphony
 
 
 

There was a girl with the sky filled of stars
in her eyes,
she was chasing a world, that was so fast
and left her behind,

She ran for days
but the days became years;
hope went away
as her smile turned to tears.
Now there's lines on the face
of the girl with the stars in her eyes.

Sing me a symphony,
one for the lost and in between,
city of fallen dreams,
city of angels.

Sing back the melody,
a song for the hearts left in these dreams,
a voice for the out of reach,
the city of angels.

Lost but not forgotten,
voices for the broken,
can you hear them calling?

Foto: Jonatan Edlund

You were there
Hur ska jag någonsin klara att sjunga den för dig?
 
 
 
 
You were there
in everything I knew,
from the moment I began.
Always there
in every way I grew;
saved me falling,
held my hand.
 
You are shelter from the storm.
The shadows fade away,
all cares pass away.
 
As hour by hour and day by day,
your love lightens up the sky
as it shines across the night.
Ave, regina, cælorum de cora,
Virgo gloriosa, Ave!
And when the end of day is come,
stay with me through the dark
and bring me home.
 
You are there
whichever way I go,
keep me safely night and day.
Always there,
whenever I'm alone,
hear me calling,
show the way.
 
You are shelter from the storm.
The shadows fade away,
all cares pass away.
 
As hour by hour and day by day,
your love lightens up the sky
as it shines across the night.
Ave, regina, cælorum de cora,
Virgo gloriosa, Ave!
And when the end of day is come,
stay with me through the dark
and bring me home.
 
Stay with me through the dark
and bring me home.
Vi övar
På fredag begravs Elsa. 
 
Vi har blivit tillfrågade om att ge en sista hälsning. Och det gör vi gärna. 
 
Vi har valt en vaggvisa. Och nu övar vi.
 
Sov gott, Elsa. 
 
Dröm om en blomma i fredlig jord
som stolt står emot ljuva toner 
som lockar och manar med vackra ord
i Guds namn och från höga troner. 
 
Dröm om den blomma som i sitt värv
kan skilja på framgång och på fördärv.
Dröm om den blomma som helt bestämt 
hävdar människans godhet, trots allt som hänt. 
 
Dröm om en blomma som ser och ler
och som stadigt står rotad fast vinden 
i västan mest liknar ett stjärnbanér
som förtroligt och ömt smeker kinden. 
 
Dröm om den blomma som växt sig stor
och med handen på hjärtat visar var hon bor. 
Dröm om en blomma, så ren som sand,
som har funnit en väg till sitt Samarkand. 
 
Dröm om en blomma som fick och gav
och som tryggt vandrar kring i ett nu
som mänska bland mänskor i ett mänskohav. 
En blomma bland blommor 
och den blomman är du.