Maria

Jag är skyldig er så mycket.
Ni som frågar. Som frågar för att ni undrar. Ni som inte är rädda. Som inte är rädda för svaren.
 
Er jag kan anförtro. Kan anförtro det innersta. Ni som lyssnar. Som lyssnar på svaren som innehåller så mycket mörker.
 
Ni som vågar. Som vågar visa att ni finns. Ni som aldrig viker undan. Som aldrig viker undan med varken blick eller kropp.
 
Ni som förstår. Som förstår mina tankar trots att de kamoufleras med vardag. Ni som läser av. Som läser av minsta rörelse, minsta skiftning i ansikte och kropp, oavsett vad samtalet handlar om. 
 
Jag är skyldig er så mycket. Så mycket tid och så mycket tack. Jag hoppas få ge tillbaka. Ge tillbaka allt ni gett, få kunna ge av allt jag fått, inte ha något att förlora.