Maria

...
...är någons gudmor nu. Det känns fint. 
 
 
Fastän så ny, är du  redan en del
av den värld som ska forma ditt liv.
Minns, vi är här, och önskar dig gott
och är med dig när du tar varje kliv. 
 
Dikt av Cecilia Ekhem