Maria

Jag vet ett ställe...

Jag vet ett ställe som inte alla vet,
ett litet ställe, så enkelt och diskret.
Jag vet ett ställe som andas lugn och ro,
ett litet ställe, som fågeln i sitt bo.

Jag vet ett ställe, det doftar jord och mull,
ett litet ställe, som finns för egen skull.
Jag vet ett ställe där vinden löper fritt,
ett litet ställe och allt är bara ditt.

Jag vet ett ställe som inget annat vill,
ett litet ställe, där kraften rinner till.
Jag vet ett ställe, så tryggt som pappas hand,
ett litet ställe som ropar ut vårt namn ibland.

Det ligger i en liten skog,
vid kanten av ett berg,
och, strax bredvid, en bäck
som speglar liv i himlens färg.